دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهمن 1393 
بررسی وضعیت رشد ماهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) در حوزه دریاچه سد لار

صفحه 35-48

سیدمحمد صلواتیان؛ کیوان عباسی؛ قباد آذری تاکامی؛ مهدی مرادی؛ شاهین بختیاری آق مسجد