دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، مرداد 1394 
1. بررسی غلظت فلزات سنگین مس و روی در بافت­ عضله میگوی بزرگ آب شیرین و تغییرات بافتی آبشش و هپاتوپانکراس

عباس بزرگنیا؛ مریم برزگر؛ مهران مهدیپور؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ علی طاهری میرقائد؛ مهرنوش معینی جزنی


3. بررسی سطح تروپونینIسرم و مقایسه آن با CK-MBسرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبی

جمال شمسی؛ پریچهره یغمایی؛ میرحسین سید محمدزاده؛ سید علی حائری روحانی