دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1395 
1. مقایسه سطح سرمی لپتین و میزان تستوسترون در مردان بارور و نابارور

صفحه 1-7

ابوالفضل جعفری؛ ناهید مسعودیان؛ بستان رودی؛ محمد نادرپور


4. بررسی تغییرات شاخص­های بیوشیمیایی در ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) با فولیکول­های طبیعی و آترتیک

صفحه 29-34

سبحان رعنای اخوان؛ امیر پرویز سلاطی؛ بهرام فلاحتکار؛ سید امیرحسین جلالی


7. ارزیابی پارامترهای باروری اسپرم افعی زنجانی (Vipera albicornuta) در بستان آباد و طارم

صفحه 53-66

پروانه صفدریان؛ فاطمه توده دهقان توده دهقان؛ عبدالحسین شیروی


9. هیستومورفولوژی و هیستوشیمی قسمت رأسی کلیه در میش ماهی خلیج فارسArgyrosomus hololepidotus

صفحه 75-82

حسن مروتی؛ محمدتقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی؛ سلمان سلطانی