دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهمن 1395 
مصرف آب قبل از بروز تشنگی عامل کاهش مصرف روزانه نمک

صفحه 11-19

فریدون حیدرپور؛ نورالدین موسوی نسب؛ بهزاد مرادی


بررسی ترکیب بدن شناگران پسر بر اثر مصرف مکمل ورزشی

صفحه 21-26

مجتبی درویش خادم؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی


اثر پاتولین بر روی برخی از پارامترهای اسپرمی انسان

صفحه 37-43

زهرا سادات رسولی؛ سیده فاطمه سیادت؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شاهوردی


تأثیر عصاره­ی گیاه مای­ مرز بر تغییرات رحمی در موش سوری بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo

صفحه 75-85

ساینا مرتضوی گازار؛ نسیم حیاتی رودباری؛ فرزانه تفویضی؛ پریچهره یغمایی