دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-122 
تأثیر ماده نیتروچالکون بر سرطان سینه القا شده در موش‌های نژاد BALB/c

صفحه 51-59

فاطمه صبری؛ پریچهره یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ شیوا ایرانی


مطالعه اثر تجویز نانوذرات طلا بر ساختار بافت‌شناسی تخمدان موش صحرایی

صفحه 61-68

خدیجه فتاحی؛ آرمان رستم زاد؛ سلمان سلطانی؛ رضا هوشمندفر