دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-84 
بررسی اثر درمانی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیونی در درمان دیابت نوع یک

صفحه 21-31

سوسن رستم پور؛ یدالله عدالت پناه؛ فریبا عنایتی پرور؛ رضا حقیقی


اثرات پربیوتیک گالاکتو الیگوساکارید جیره بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده در ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

صفحه 33-43

حسن صحرایی؛ احمدرضا پیرعلی زفره ئی؛ فاطمه آیت اللهی؛ شعیب فروردین؛ علی اکبر هدایتی


بررسی رابطه تحرک اسپرم بر نتایج بارداری با روش تلقیح داخل رحمی اسپرم

صفحه 63-69

الناز لک؛ فاطمه شاه ملاقمصری؛ کامران نصیرزاده؛ مهشید الهی