مطالعه مقدماتی مهره داران منطقه دز در استان خوزستان در ساعات روز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران جوان، خوزستان، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از آنجا که یکی از مهمترین ارکان مدیریت حیات وحش آگاهی از گونه های موجود در مناطق تحت مدیریت است این بررسی به قصد شناسایی فون مهره داران منطقه دز از تاریخ 30 بهمن 1388 تا 14 مهر 1390 انجام گرفت. در این مطالعه از مشاهده مستقیم و همچنین از آثار و نمایه های به جای مانده همچون سرگین، ردپا و لاشه برای تمام رده های جانوری استفاده شد، برای صید نمونه هایی همچون لاک پشتان و دوزیستان نیز از تور گوشگیر ثابت با اندازه چشمه 60*60 میلی متر استفاده گردید. طی 70 بازدید انجام شده از منطقه، در مجموع 81 گونه مهره دار شامل ٦٥ گونه از پرندگان در ٤٩ جنس، ٣٤ خانواده، و ١١ راسته شناسایی شد که در میان آنها گونه های آسیب پذیر (VU) اردک مرمری (Marmaronettaangustirostris) و هوبره (Chlamydotismacqueenii) نیز وجود داشتند. از رده پستانداران ٧ گونه در ٦ جنس، ٥ خانواده و 4 راسته ثبت گردید و روباه شنی (Vulpesrueppellii) تنها گونه حمایت شده در میان آنها بود. همچنین از خزندگان ٨ گونه در ٧ جنس، ٧ خانواده و 2 راسته مشاهده شدند که در میان آنها گونه در خطر انقراص (EN) لاک پشت فراتی (Rafettuseufraticus) وجود داشت. تنها گونه قورباغه تالابی (Ranaridibunda) از رده دوزیستان در منطقه مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on the Vertebrates Frequency in Dez Area at Day Time

نویسندگان [English]

  • سید مسعود حسینی موسوی 1
  • محمود رضا همامی 2
  • رضا کریم پور 1
چکیده [English]

Whereas the perception of present species in under management areas is one of the most important bases in the wildlife management, so this study was carried out in order to determination of vertebrates fauna in Dez area from 19 February 2010 to 6 October 2011. In this study direct observation and remaining signs such as pellet, track and carrion; for all orders were used also for gathering the species such as turtles and amphibians the creel with 60andtimes;60 mm mesh size were utilized too. Generally during the 70 visits within the area 81 vertebrates consist of 65 birds in 49 genuses, 34 families and 11 orders were recorded which the globally endangered Marbled Teal Marmaronetta angustirostris and Houbara Bustard Chlamydotis macqueenii were of them. Of mammals 7 species in 6 genuses, 5 families and 4 orders were observed that Sand Fox was the only protected species of them. Also of reptiles 8 species in 7 genuses, 7 families and 2 orders were recognized that globally endangered Mesopotamian soft-shelled turtle was of them. Just one species of amphibians Marsh Frog Rana ridibunda were seen in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haft-Tappeh
  • Miyan Ab
  • Dez Wildlife Refuge
  • Biodiversity Assessing