دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، زمستان 1396، صفحه 1-108 
1. تاثیر زادیتن و N-استیل سیستئین بر روی پارامترهای اسپرمی و محتوای پروتامین در مردان نابارور پس از واریکوسلکتومی

صفحه 1-14

رقیه آقایی بروجنی؛ لیلا آزادی آزادی؛ مهرنوش بهادرانی؛ مرضیه تولائی تولائی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


2. تاثیر مکمل روی بر آنزیم های کبدی در موش های صحرایی سالم

صفحه 15-24

حکیمه دبیری نژاد؛ محمدرضا دایر؛ طیبه محمدی