تأثیر عصاره­ی گیاه مای­ مرز بر تغییرات رحمی در موش سوری بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

چکیده

گیاه مای­مرز (Juniper sabina) از تیره­ی سرو است که در گذشته به عنوان داروی سقط جنین مورد استفاده قرار می­گرفت. به این منظور در مطالعه­ی حاضر تأثیر عصاره­ی این گیاه بر تغییرات رحمی در موش سوری مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه موش­های ماده­ی بالغ نژاد NMRI به 5 گروه شامل گروه­های تجربی 1، 2 و 3، یک گروه کنترل و یک گروه شم تقسیم شدند. به گروه کنترل از آب و غذای مخصوص موش­ها که همه­ی گروه­ها از آن تغذیه کرده­اند داده شد، به گروه شم حلال خورانده شد و گروه‌های تجربی 1، 2، 3 به ترتیب عصاره­ی گیاه مای­مرز را با دوزهای 15، 45 و 135 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 30 روز دریافت کردند. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که عصاره­ی این گیاه باعث افزایش ضخامت رحم می­شود. همچنین قطر هر سه لایه نیز افزایش یافت و تعداد رگ­های رحم در گروه تجربی اول و سوم کاهش نشان دادند. به نظر می­رسد که مصرف گیاه مای­مرز برای زنان باردار مضر بوده و در صورت نیاز باید با مشورت پزشک صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Juniperuse sabina on Uterine Changes of Adult NMRI Mouse in vivo

نویسندگان [English]

  • S. Mortazavi Gazar 1
  • N. Hayati Roodbari 1
  • F. Tafvizi 2
  • P. Yaghmaee 1
چکیده [English]

Phytotherapy is an ancient knowledge and people have been using herbs for centuries to heal themselves.Different researches have indicated that due to the side effects of synthetic drugs people nowadays have a tendency to use herbal medicines to treat their diseases.A few number of these researches have been dedicated to studying the effect of herbal medicines research. NMRI adult female mice which weighed30 to35 grams were divided into 5groups in this study.The groups included one control group, a sham group and 1, 2, and 3 experimental groups.The control group used the special water and food for mice which was fed to all the groups.The 1, 2 and 3 experimental groups received 135, 45, and 15 milligrams per kilogram of their body weight doses of the essence of Juniperus sabina respectively for a period of 30 days. The results indicate that the essence of this herb increases the weight of the uterus.All three layers showed increase thickness of diameter and the number of the blood vessels of the uterus decreased in the experimental groups 1 and 3.The number of the follicles which had undergone atrophy and the yellow-bodies (corpus luteum) increased significantly but the primordial and primary follicles decreased in number.These results suggest that this herb is harmful to pregnant women and it must be consumed under the supervision of a physician if necessary.The manner in which this herb effects the oogenesis hormones and the extraction of the effective substance and applying it on the uterus and the ovaries must be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juniperus sabina
  • Uterus
  • NMRI mouse