درباره نشریه

 فصلنامه زیست شناسی جانوری فقط مقالات کامل پژوهشی را منتشر می نماید و در پایگاه های ISC ،SID، Google Scholar و Magiran نمایه می­ گردد.

طبق نامه شماره 87/286044 مورخ 84/12/20 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دارای مجوز انتشار می باشد.

طبق مجوز شماره 3/18/125395مورخ 93/07/14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،حوزه تخصصی مقالات این مجله، تکوین و فیزیولوژی جانورری می­ باشد.

طبق نامه شماره 3/18/865 مورخ 98/01/11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دارای رتبه علمی - پژوهشی می باشد.

تمام مقالات این مجله به صورت آزاد در دسترس علاقمندان می باشد.