داوران

تکوینی جانوری

دکتر کاظم پریور

دکتر مریم شمس لاهیجانی

دکتر محمد نبیونی

دکتر هما محسنی کوچصفهانی

دکتر میترا حیدری نصر آبادی

دکتر عبدالحسین شیروی

دکتر ویدا حجتی

دکتر نسیم حیاتی رودباری

دکتر فاطمه سیادت

دکتر مهرداد مدرسی

دکتر مونا فرهادی

دکتر مجتبی دشتی زاد

دکتر محمدمهدی فرقانی فرد

دکتر بهروز یحیایی

فیزیولوژی جانوری

دکتر غلامحسن واعظی

دکتر جعفر گلعلیپور

دکتر پریچهره یغمایی

دکتر مختار مختاری

دکتر سید ابراهیم حسینی

دکتر حمید کلالیان مقدم

دکتر حسین محمدپور کارگر

دکتر علی رشیدی پور

دکتر وحید حمایت خواه جهرمی

دکتر نسرین حیدریه

دکتر طاهره باقرپور

جانورشناسی-آبزیان

دکتر نصرالله رستگار پویانی

دکتر اسکندر رستگار پویانی

دکتر حاجی قلی کمی

دکتر شاهرخ پاشایی راد

دکتر فرشید کفیل زاده

دکتر هومن شجیعی

دکتر شهرام شرفی

دکتر بابک مقدسی

دکتر مجید محمدنژاد شموشکی